Феникс Тракс ООД +359 87 820 4223

Нашата идеология

Ние продаваме камиони на реални километри без прикрити дефекти.

В това твърдение се събират усилията ни да сме прозрачни за нашите контрагенти и максимално откровени в отношенията си с тях. Всичко, което носи нашият знак е с гарантирано усърдие и внимание. Започвайки от това, което е лесно видимо – състоянието на техниката, която имаме щастието да продаваме, така и до детайли като документалното комплектоване подредено по комплекти, папки и копия – всичко, за да е лесно и безпроблемно за клиента ни. Поставяме високи изисквания към нас самите, защото вярваме, че Вие – нашите клиенти и партньори го цените.

© 2017 - 2021 Феникс Тракс ООД